0966.161.167

Mua bán bản đồ thế giới khổ lớn

Showing 1–20 of 28 results

BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 17) – WORLD MAP (MẪU 17)
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 17) – WORLD MAP (MẪU 17)

Bản đồ Thế Giới mẫu 17 thể hiện đầy đủ chi tiết vị trí, thủ đô, thành phố, địa danh khác…của các nước trên thế giới. Đây là mẫu bản đồ thế giới khổ lớn có màu sắc sặc sỡ nhất. … Continued

Chưa đánh giá 850.000 Mua hàng
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 2) – WORLD MAP (MẪU 2)
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 2) – WORLD MAP (MẪU 2)

Bản đồ Thế Giới mẫu 2 thể hiện đầy đủ chi tiết vị trí, thủ đô, thành phố… các nước trên thế giới. Do biến động chính trị trên thế giới gần đây nên một số nước đã thay đổi thể … Continued

Chưa đánh giá 850.000 Mua hàng
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 12) – WORLD MAP (MẪU 12)
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 12) – WORLD MAP (MẪU 12)

Bản đồ Thế Giới mẫu 12 thể hiện đầy đủ chi tiết vị trí, thủ đô, thành phố, địa danh khác…của các nước trên thế giới. Do biến động chính trị trên thế giới gần đây nên một số nước đã … Continued

Chưa đánh giá 800.000 Mua hàng
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 8) – WORLD MAP (MẪU 8)
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 8) – WORLD MAP (MẪU 8)

Bản đồ Thế Giới mẫu 8 thể hiện rõ ràng địa hình và đầy đủ chi tiết vị trí, thủ đô, thành phố… các nước trên thế giới. Do biến động chính trị trên thế giới gần đây nên một số nước … Continued

Chưa đánh giá 850.000 Mua hàng
ban-do-the-gioi-mau-43
Bản Đồ Thế Giới mẫu 43

Bản Đồ Thế Giới mẫu 43 Khi bạn không có điều kiện để thực hiện chuyến du ngoạn khắp năm châu thì chỉ cần Bản Đồ Thế Giới mẫu 43 sẽ cung cấp tất cả câu trả lời và hàng … Continued

Chưa đánh giá 900.000 Mua hàng
ban do the gioi mau 44
Bản Đồ Thế Giới mẫu 44

Bản Đồ Thế Giới mẫu 44 Chúng ta có thể thấy, ngày nay nhu cầu khám phá thế giới của con người đang theo xu hướng tăng cao. Bên cạnh nguồn thông tin cung cấp như sách báo, mạng xã … Continued

Chưa đánh giá 900.000 Mua hàng
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 9) – WORLD MAP (MẪU 9)
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 9) – WORLD MAP (MẪU 9)

Bản đồ Thế Giới mẫu 9 thể hiện đầy đủ chi tiết vị trí, thủ đô, thành phố, địa danh khác… các nước trên thế giới. Do biến động chính trị trên thế giới gần đây nên một số nước đã … Continued

Chưa đánh giá 850.000 Mua hàng
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 6) – WORLD MAP (MẪU 6)
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 6) – WORLD MAP (MẪU 6)

Bản đồ Thế Giới mẫu 6 thể hiện đầy đủ vị trí, thủ đô, thành phố… các nước trên thế giới. Đây là mẫu bản đồ thế giới khổ lớn đơn giản, dành cho những người thích sự đơn sơ. Do … Continued

Chưa đánh giá 850.000 Mua hàng
ban-do-the-gioi-tieng-han
Bản Đồ Thế Giới Tiếng Hàn

Bản Đồ Thế Giới Tiếng Hàn Đất nước ngày càng phát triển và hội nhập thì tại Việt Nam xuất hiện nhiều công ty Hàn Quốc được thành lập. Để các cá nhân đến doanh nghiệp gặp thuận lợi trong … Continued

Chưa đánh giá 900.000 Mua hàng
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 21) – WORLD MAP (MẪU 21)
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 21) – WORLD MAP (MẪU 21)

Bản đồ Thế Giới mẫu 21 thể hiện đầy đủ chi tiết vị trí, thủ đô, thành phố, địa danh khác…địa hình của các nước trên thế giới. Do biến động chính trị trên thế giới gần đây nên một số … Continued

Chưa đánh giá 900.000 Mua hàng
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 22) – WORLD MAP (MẪU 22)
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 22) – WORLD MAP (MẪU 22)

Bản đồ Thế Giới mẫu 22 thể hiện đầy đủ chi tiết vị trí, thủ đô, thành phố, địa danh khác…địa hình của các nước trên thế giới. Do biến động chính trị trên thế giới gần đây nên một số … Continued

Chưa đánh giá 900.000 Mua hàng
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI TIẾNG VIỆT
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI TIẾNG VIỆT

Bản đồ Thế Giới tiếng việt thể hiện đầy đủ chi tiết vị trí, quốc kỳ, thủ đô, thành phố… các nước trên thế giới. Do biến động chính trị trên thế giới gần đây nên một số nước đã … Continued

Chưa đánh giá 850.000 Mua hàng
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 20) – WORLD MAP (MẪU 20)
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 20) – WORLD MAP (MẪU 20)

Bản đồ Thế Giới mẫu 20 thể hiện đầy đủ chi tiết vị trí, thủ đô, thành phố, địa danh khác…địa hình của các nước trên thế giới. Do biến động chính trị trên thế giới gần đây nên một số nước … Continued

Chưa đánh giá 850.000 Mua hàng
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 19) – WORLD MAP (MẪU 19)
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 19) – WORLD MAP (MẪU 19)

Bản đồ Thế Giới mẫu 19 thể hiện đầy đủ chi tiết vị trí, thủ đô, thành phố… các nước trên thế giới. Do biến động chính trị trên thế giới gần đây nên một số nước đã thay đổi thể … Continued

Chưa đánh giá 850.000 Mua hàng
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 18) – WORLD MAP (MẪU 18)
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 18) – WORLD MAP (MẪU 18)

Bản đồ Thế Giới mẫu 18 thể hiện đầy đủ chi tiết vị trí, thủ đô, thành phố, địa danh khác…địa hình của các nước trên thế giới. Do biến động chính trị trên thế giới gần đây nên một số … Continued

Chưa đánh giá 850.000 Mua hàng
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 16) – WORLD MAP (MẪU 16)
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 16) – WORLD MAP (MẪU 16)

Bản đồ Thế Giới mẫu 16 thể hiện đầy đủ chi tiết vị trí, thủ đô, thành phố, địa danh khác, quốc kỳ…của các nước trên thế giới. Do biến động chính trị trên thế giới gần đây nên một số … Continued

Chưa đánh giá 950.000 Mua hàng
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 15) – WORLD MAP (MẪU 15)
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 15) – WORLD MAP (MẪU 15)

Bản đồ Thế Giới mẫu 15 thể hiện đầy đủ chi tiết vị trí, thủ đô, thành phố, địa danh khác…địa hình của các nước trên thế giới. Do biến động chính trị trên thế giới gần đây nên một số … Continued

Chưa đánh giá Mua hàng
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 14) – WORLD MAP (MẪU 14)
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 14) – WORLD MAP (MẪU 14)

Bản đồ Thế Giới mẫu 14 thể hiện đầy đủ chi tiết vị trí, thủ đô, thành phố, địa danh khác, quốc kỳ…của các nước trên thế giới. Do biến động chính trị trên thế giới gần đây nên một số … Continued

Chưa đánh giá 850.000 Mua hàng
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 13) – WORLD MAP (MẪU 13)
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 13) – WORLD MAP (MẪU 13)

Bản đồ Thế Giới mẫu 13 thể hiện đầy đủ chi tiết vị trí, thủ đô, thành phố, địa danh khác…của các nước trên thế giới. Do biến động chính trị trên thế giới gần đây nên một số nước đã … Continued

Chưa đánh giá 850.000 Mua hàng
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 11) – WORLD MAP (MẪU 11)
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI (MẪU 11) – WORLD MAP (MẪU 11)

Bản đồ Thế Giới mẫu 11 thể hiện đầy đủ chi tiết vị trí, thủ đô, thành phố, địa danh khác, quốc kỳ…và địa hình của các nước trên thế giới. Do biến động chính trị trên thế giới gần đây … Continued

Chưa đánh giá 850.000 Mua hàng

Mua bản đồ thế giới cỡ lớn để làm gì? Có lẽ nhiều người sẽ có thắc mắc như vậy. Thật ra bản đồ thế giới có rất nhiều công dụng mà hầu như không phải ai cũng biết. Do đó hiện nay các nơi bán bản đồ thế giới mọc lên như nấm, nên việc tìm được một đơn vị uy tín là rất khó khăn.

1. Tìm hiểu tình hình mua bán bản đồ thế giới tại Hà Nội, TPHCM

Ngày nay, thị trường mua bán bản đồ thế giới khổ lớn đang vô cùng “sôi động” nhất là ở 2 thành phố lớn nhất của nước ta là Hà Nội và TPHCM. Nhu cầu mua sắm bản đồ tại 2 địa điểm này có xu hường gia tăng rất nhanh. Nguyên nhân là do 2 nơi này được xem là 2 khu vực trọng điểm về kinh tế của nước ta, tập trung rất nhiều những công ty nước ngoài. Vì thế nhu cầu tìm mua những tấm bản đồ thế giới cũng rất nhiều.

Bạn có thể dễ dàng tìm được nơi bán tại những thành phố này, nhưng nên lưu ý là không phải sản phẩm của nhà cung cấp nào cũng thật sự chất lượng. Một tấm bản đồ phải đảm bảo được độ chính xác, sắc nét và cả chất liệu cũng phải đạt được thẩm mỹ, chất lượng tốt nhất. Nếu muốn sở hữu những sản phẩm như vậy, chúng tôi khuyên bạn nên tìm đến đơn vị có kinh nghiệm và thương hiệu trên thị trường.

bán bản đồ thế giới
bán bản đồ thế giới

2. Mua bản đồ thế giới ở đâu uy tín chất lượng nhất

Giữa một thị trường được xem là hỗn loạn như hiện nay thì việc tìm được nơi bán bản đồ thế giới không phải đơn giản. Cungcapbando.com là đơn vị chuyên thiết kế, in ấn và bán các loại bản đồ thế giới chất lượng nhất theo yêu cầu của khách hàng. Thương hiệu cung cấp bản đồ đã có từ rất lâu, được nhiều khách hàng trong cả nước đánh giá cao và tin dùng. Chúng tôi sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm, nhân viên kinh doanh thì chăm chỉ, nhiệt tình giúp đỡ khách hàng, cùng với dàn máy móc tiên tiến hiện đại sẽ luôn cho ra những tấm bản đồ chất lượng nhất cho khách hàng.

Không dừng lại ở đó, cung cấp bản đồ còn mang đến cho khách hàng những dịch vụ khác như in ấn thiết kế theo nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra còn đóng khung với nhiều kích thước phù hợp với văn phòng của bạn.

Một số bản đồ thế giới khổ lớn phổ biến đang được chúng tôi cung cấp:

 • Bản đồ thế giới khổ lớn – bao gồm 22 mẫu khác nhau
 • Bản đồ thế giới khổ lớn bằng tiếng Việt
 • Bản đồ giao thông nước Mỹ
 • Bản đồ nước Mỹ gồm 3 mẫu khác nhau
 • Bản đồ nước Úc gồm 3 mẫu khác
 • Bản đồ nước Pháp
 • Bản đồ Singapore
 • Bản đồ nước Nhật
 • (Cùng những bản đồ của các nước khác)

Qua nhiều năm, cung cấp bản đồ luôn tự tin rằng sẽ mang đến cho khách hàng những tấm bản đồ chất lượng nhất, đảm bảo chính xác tuyệt đối cũng như thẩm mỹ của sản phẩm. Để làm được điều này, chúng tôi đã không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại, nguyên liệu cao cấp và đào tạo nhân lựa chọn nhân lực chất lượng. Nếu chưa biết mua bản đồ thế giới khổ lớn ở đâu hãy truy cập ngay website: https://cungcapbando.com/ để lựa chọn ngay nhé!

mua bản đồ thế giới
mua bản đồ thế giới

3. Phương thức giao nhận hàng và thanh toán nhanh chóng

Cửa hàng bán bản đồ thế giới CUNG CẤP BẢN ĐỒ luôn làm mọi việc tốt nhất cho khách hàng từ sản phẩm cho đến chất lượng dịch vụ. Do đó bạn hoàn toàn yên tâm khi mua hàng của chúng tôi.

Phương thức giao nhận hàng và thanh toán của chúng tôi nhanh chóng và hiệu quả nhất. Bạn sẽ nhận được sản phẩm nhanh chóng mà không phải rắc rối quá nhiều trong việc thanh toán.

 • Miễn phí hoàn toàn chi phí giao hàng tại những quận trong nội thành TPHCM
 • Thanh toán khi nhận hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Và đương nhiên chúng tôi sẽ giao hàng toàn quốc nhanh chóng nhất cho khách hàng

Hoặc nếu bạn muốn tận mắt những tấm bản đồ chất lượng có thể đến ngay.

Địa chỉ: 351 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Hotline: 0966.161.167

4. Đặc điểm của bản đồ thế giới khổ lớn

Bản đồ thế giới khổ lớn có đặc điểm như một mô hình thu nhỏ của thế giới, nó sẽ cung cấp đầy đủ thông tin giúp ích rất nhiều trong các công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Bất cứ tấm bản đồ nào cũng được tạo nên dựa trên một cơ sở toán học, dựa trên các phép tính toán, xác định tỉ lệ, phép chiếu và các điểm khống chế trắc địa. Ngoài ra, những đối tượng, hiện tượng được biểu diễn trên bản đồ theo phương pháp lựa chọn và khái quát nhất định. Hơn nữa đối tượng, hiện tượng được biển diễn bẳng ngôn ngữ của bản đồ, và đây được xem là quy ước ngôn ngữ ký hiệu chung.

5. Những tính chất của bản đồ khổ lớn

Bản đồ thế giới khổ lớn nói riêng và các loại bản đồ khổ lớn nói chung thường phải đảm bảo được những tính chất bên dưới mới là một sản phẩm thật sự tốt và chất lượng.

 • Tính trực quan: mua bản đồ thế giới cỡ lỡn sẽ cho người dùng khả năng có bao quát được và tiếp thu một cách nhanh chóng các yếu tố quan trọng mà tấm bản đồ thế giới đã thể hiện. Sự ưu việt của nó chính là bạn có thể bao quát, biến những cái không thể nhìn thấy thành cái có thể quan sát một cách rõ ràng nhất. Bản đồ này xây dựng được một mô hình khá trực quan bao quát toàn bổ bề mặt trái đất qua đó phản ánh được một cách chính xác tri thức về những đối tượng được hiển thị
 • Tính đo được: tính chất này được xem là quan trọng hàng đầu của bản đồ không chỉ riêng loại nào, bởi nó liên quan khá mật thiết đến những cơ sở toán học. Căn cứ theo tỷ lệ phép chiếu, thang bậc của những ký hiệu quy ước qua đó xác định được những trị số khác nhau. Ví dụ tọa độ, biên độ, khoảng cách, độ dài, phương hướng, diện tích và còn nhiều trị số khác nữa. Hơn thế bản đồ còn được sử dụng để làm cơ sở xây dựng nên các mô hình toán học về các hiện tượng địa lý giúp giải quyết nhiều vấn đề khoa học khác nhau.
 • Tính thông tin: đây chính là khả năng lưu trữ, truyền đạt cho người dùng những thông tin khác nhau về các đối tượng và hiện tượng xuất hiện trong bản đồ.

6. Tại sao nên mua bản đồ thế giới khổ lớn ngay hôm nay?

Mua bán bản đồ thế giới khổ lớn để làm gì? Tại sao phải mua ngay hôm nay là những câu hỏi mà được khá nhiều người tiêu dùng đặt ra. Không phải tự nhiên mà thị trường bản đồ khổ lớn tại Việt Nam trở nên sôi động.

 • Ngày nay trong giảng dạy và học tập nhất là môn địa lý thì tấm bản đồ hầu như đã trở thành “người bạn” khá thân quen. Không thể nào bạn học tập hay giảng dạy bộ môn này mà không cần vào bản đồ nhất là bản đồ thế giới.
 • Ngoài ra bản đồ thế giới còn giúp cho các nhà khoa học nghiên cứu được địa hình, dân cư, thời tiết ở nhiều nơi trên thế giới từ đó có thể thấy được một số quy luật của tự nhiên và đưa ra các phương pháp phong chống thiên tai bão lụt hiệu quả.
 • Điểm đặc biệt oppwr những doanh nghiệp công ty thường đặt một tấm bản đồ thế giới khổ lớn trong phòng làm việc phòng họp, không phải chỉ để trang trí, mà khi nhìn vào các nhà lãnh đạo có thể định hướng được công ty mình đang đứng ở vị trí nào trên thị trường thế giới.

Và đó chính là 3 trong số vô vàn lý do bạn nên mua bản đồ thế giới ngay hôm nay. Để tìm được những sản phẩm thật sự chất lượng chính xác và sắc nét nhất hãy liên hệ ngay website https://cungcapbando.com/để biết thêm thông tin.